Rejestracja

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROGER Spółka z o.o. ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź, NIP 947-189-89-91.
  • 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych - ado@sirroger.pl
  • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych (newsletter) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
  • 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  • 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora.
  • 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Polityce prywatności, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej.
  • 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcia zlecenia.

Dane rejestracyjne

"ROGER" Spółka z o.o.

ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź

NIP: 947-189-89-91

REGON: 473180518

Dane kontaktowe

zadaj pytanie
×